Monografije in zborniki

 • Naših 50 let : jubilejna publikacija ob petdesetletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, izdal: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 2022, str. 215
 • Vojko Pavlin, Goriška – od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele, Izdal: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 2017, str. 288, cena: 18 EUR
 Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja
 • Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne, uredil: Jure Volčjak, uredniški odbor: Bojan Himmelreich, Aleš Jambrek, Teja Krašovec, Jure Maček, Blaž Otrin, Luka Tul, Lilijana Urlep, Lilijana Vidrih Lavrenčič, Barbara Žabota; izdali: Arhiv RS, regionalni arhivi in škofijski arhivi; Ljubljana 2017; 623 str.; cena: 19 EUR
 • ARHIVI – zakladnice spomina, uredil: Andrej Nared, uredniški odbor: Zdenka Bonin, Mojca Horvat, Danijela Juričić Čargo, Marjana Kos, Blaž Otrin, Aleksandra Pavšič Milost, Lilijana Urlep, Marjan Vogrin, Dejan Zadravec, Aleksander Žižek; izdali: nacionalni arhiv, regionalni arhivi in škofijski arhivi; Ljubljana, 2014; 534 str.; cena: 58 EUR
Slovenski arhivi se predstavijo
 Grgarski zbornik
 • Grgarski zbornik, uredila Justina Doljak, izdala Krajevna skupnost in Turistično društvo Grgar v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko; Grgar, 2009; 345 str.
 Zgodba o luči : Soške elektrarne Nova Gorica : 60 let
 • Pavšič Milost Aleksandra, Zgodba o luči : Soške elektrarne Nova Gorica : 60 let, Soške elektrarne Nova Gorica, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 2007, 144 str.
  Za dom in rod : v spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920
 • Jurij Rosa, Vlasta Tul, Ivanka Uršič, Za dom in rod : v spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920, Prvačina, Krajevna skupnost ; Nova Gorica, Pokrajinski arhiv 2006, 31 str.
 Učiteljice v šolskih klopeh
 • Vlasta Tul, Učiteljice v šolskih klopeh, Zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici, Nova Gorica 2005; zbornik, 320 str.
 • Ivanka Uršič, IX. korpus NOV in POJ, 60. obletnica ustanovitve, Lokve 2003, zgibanka
 Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Ob 30. obletnici ustanovitve, Nova Gorica 2002, 248 str., urednik Drago Trpin
 Vzgojnovarstveni zavod Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • Vzgojnovarstveni zavod Ilke Devetak Bignami Tolmin, 1901/02-2001/02, Tolmin 2002, 120 strani, v sodelovanju z VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, urednica Vlasta Tul
 Zapisi preteklosti bogatijo našo prihodnost
 • Zapisi preteklosti bogatijo našo prihodnost, predstavitvena videokaseta Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nova Gorica 2000, 15’26”
 100 let vrtca v Solkanu
 • 100 let vrtca v Solkanu, Nova Gorica 2000, v sodelovanju z založbo Branko, Nova Gorica in Jutro, Ljubljana, 112 str., urednica Vlasta Tul
 Kdo smo in kaj delamo
 • Kdo smo in kaj delamo, Nova Gorica 1997, 2000, 2008, predstavitvena zgibanka, pripravila Vlasta Tul
 50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina
 • 50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Ajdovščina 1998, 68 str., v sodelovanju z Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina, zbornik, urednica Vlasta Tul
 Ajdovščina - Pogled v njeno preteklost
 • Pavel Plesničar, Ajdovščina – Pogled v njeno preteklost, Komentirana objava zgodovine Ajdovščine in Šturij, Nova Gorica 1998, 184 str., urednica Ivanka Uršič
 Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nova Gorica 1997, 264 str., urednica Vlasta Tul
 Št. Vid - Podnanos, Zbornik prispevkov o kraju in njegovi zgodovini
 • Št. Vid – Podnanos, Zbornik prispevkov o kraju in njegovi zgodovini, Nova Gorica 1996, 229 str., zbornik, urednik Jurij Rosa
 • Metka Nusdorfer Vuksanović, Jurij Rosa in Lilijana Vidrih Lavrenčič, Občinska središča v obdobju 1814 – 1961 na območju sedanjih občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, Nova Gorica 1991, 61 str.
 • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Publikacija 2, Nova Gorica 1982, 123 str., vodnik
 • O varstvu arhivskega in registraturnega gradiva, Nova Gorica 1976, 50 str.
 • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Publikacija 1, Nova Gorica 1972, 123 str.