Cenik uporabe arhivskega gradiva

STORITVE Cena EUR/kos
fotokopija oz. izpis čb A4, eno- / dvostransko 0,15 / 0,30
fotokopija oz. izpis čb A3, eno- / dvostransko 0,25 / 0,50
skeniranje mikrofilmskega posnetka 0,40
skeniranje A4 / A3 0,15 / 0,30
izpis z mikrofilma na papir A4 /A3 0,30 / 0,60
izpis skeniranega posnetka na papir A4 / A3 0,30 / 0,60
izpis digitaliziranih posnetkov na CD /DVD 2 / 3
izpis digitaliziranih posnetkov na USB ključ – 4 / 8 / 16 GB 5 / 10 / 20
digitalno fotografiranje (posnetek) 1,15
uporaba arhivskega gradiva (AG) ob pomoči arhivista
– iskanje AG po tematiki
– prevajanje oz. transkribiranje
– priprava podatkov (kronologije, numizmatike, heraldike, genealogije)
60/uro
izdelava izpisa oz. prepisa AG za potrebe uradnih postopkov 15
lastno reproduciranje AG z opremo uporabnika
– posnetek
– ne glede na število posnetkov / na dan / na mesec / na leto
0,10
5 / 10 / 250
izposoja ene enote AG (npr. dokumenta) v razstavne in podobne namene največ do 200

Za učence, dijake in študente z veljavnim šolskim statusom se za gradivo, ki ga potrebujejo za izobraževalne ali raziskovalne namene, tarife uporabe arhivskega gradiva znižajo za 30 %.
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici ni zavezanec za DDV.

* Povzetek storitev iz Priloge 1 Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (Ur. l. RS, št. 75/2017), ki jih izvaja Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.

Cenik velja od 8. 1. 2018