Zaposleni

Ob ustanovitvi sta bila v arhivu poleg vršilca dolžnosti ravnatelja zaposlena še dva arhivista in arhivski manipulant. V naslednjih letih se je kolektiv postopoma širil, močneje pa se je kadrovsko okrepil šele v osemdesetih letih. Trenutno je v arhivu zaposlenih dvanajst delavk in delavcev.

Seznam zaposlenih

ALEKSANDRA PAVŠIČ – MILOST
delovno mesto: arhivska svetnica
zaposlena od: 1. 4. 1981

IVANKA URŠIČ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od: 1. 10. 1987

ELENA MAKORIČ
delovno mesto: višja arhivska sodelavka
zaposlena od: 1. 1. 1992

KRIS JOGAN
delovno mesto: arhivski tehnik
zaposlen od: 1. 1. 2023

ERIK PREGELJ
delovno mesto: informatik
zaposlen od: 15. 9. 2003

BRANKA KOBAL
delovno mesto: računovodkinja
zaposlena od: 1. 10. 2009

TANJA MARTELANC
delovno mesto: direktorica
zaposlena od: 6. 2. 2017

UROŠ LAVRENČIČ MUGERLI
delovno mesto: arhivist
zaposlen od: 1. 10. 2018

MILENA ČERNE
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od: 1. 9. 2020

JANUŠ JERONČIČ
delovno mesto: arhivist
zaposlen od: 1. 8. 2021

ALENKA KOZIČ
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od: 1. 9. 2022

LUKA MLEKUŽ
delovno mesto: arhivist
zaposlen od: 29. 12. 2023

Poleg redno zaposlenih so v prvih letih po ustanovitvi samostojnega arhiva in do sprejetja v delovno razmerje tajnika in računovodje tajniška in računovodska dela opravljale uslužbenke knjigovodskega centra Nova Gorica, ki se je leta 1973 priključil Temeljni kulturni skupnosti Nova Gorica. Ta je prevzela obveznost organiziranja računovodske službe za kulturne ustanove v novogoriški občini, s 1.1.1974 tudi za Pokrajinski arhiv. Med leti 1978 in 1982 sta računovodstvo vodili uslužbenki Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica, med leti 1982 in 1990 pa so v arhivu zaposlene računovodkinje opravljale računovodske storitve tudi za Goriški muzej.

Seznam zaposlenih od leta 1966 do danes

STANISLAV MUROVEC
delovno mesto: vodja arhivskega oddelka pri  Skupščini občine Nova Gorica,
v.d. ravnatelja ob ustanovitvi arhiva, arhivski strokovni sodelavec
zaposlen od–do:  junij 1966–1. 7. 1979

SLAVKA KATARINA MUROVEC
delovno mesto: vodja pisarne arhiva, arhivska referentka
zaposlena od–do: 12. 11. 1966–30. 3. 1970

MAGDALENA ŽNIDARŠIČ
delovno mesto: arhivska manipulantka
zaposlena od–do: 1. 8. 1970–15. 1. 1978

IRENA MORDEJ – BALOH
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od–do: 1. 9. 1970–30. 9. 1973

LJUDMILA BEZLAJ – KREVEL
delovno mesto: arhivistka, ravnateljica
zaposlena od–do: 24. 12. 1971–31. 7. 1987

EDO BLAŽIČ
delovno mesto: arhivski referent
zaposlen od–do: 1. 9. 1973–15. 10. 1974

MAGDALENA ČEHOVIN
delovno mesto: arhivska strokovna sodelavka, arhivistka, v.d. ravnatelja
zaposlena od–do: 1. 11. 1973–30. 6. 1991

KRISTINA KOGLOT
delovno mesto: arhivska referentka, arhivska strokovna sodelavka
zaposlena od–do: 22. 12. 1974–31. 8. 2003

BRANKA ŠTRUKELJ
delovno mesto: tajnica
zaposlena od–do: 1. 7. 1975–30. 9. 1986

VLASTA TUL
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od – do: 16. 3. 1978–1. 7. 2016

NATAŠA KLAUT
delovno mesto: arhivska manipulantka
zaposlena od–do: 3. 5. 1978–6. 6. 1978

MARIJA PAVLIN

delovno mesto: arhivska manipulantka
zaposlena od–do: 15. 8. 1978–1. 10. 1997

JURIJ ROSA
delovno mesto: arhivski svetovalec
zaposlen od–do: 4. 1. 1980–30. 6. 2021

LILIJANA VIDRIH – LAVRENČIČ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od–do: 1. 8. 1980–31. 7. 2020

ALEKSANDRA PAVŠIČ – MILOST
delovno mesto: arhivska svetnica
zaposlena od – do: 1.4.1981 –

ADRIJANA KORON
delovno mesto: računovodkinja
zaposlena od–do: 4. 8. 1982–31. 10. 1987

METKA NUSDORFER – VUKSANOVIĆ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od–do: 1. 10. 1983–1. 10. 2023

ZDENKA LISJAK
delovno mesto: arhivska manipulantka
zaposlena od–do: 18. 4. 1984–18. 6. 1984

MATJAŽ GROBLER
delovno mesto: v.d. ravnatelja, ravnatelj
zaposlen od–do: 1. 11. 1984–21. 11. 2000

ALMIRA BADALIČ
delovno mesto: tajnica
zaposlena od–do: 20. 10. 1986–17. 9. 2009

IVANKA URŠIČ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od–do: 1. 10. 1987–

NEDA ŽIVIC
delovno mesto: računovodkinja
zaposlena od–do: 1. 11. 1987–31. 10. 1988

ZDENKA OSTROUŠKA
delovno mesto: računovodkinja
zaposlena od–do: 16. 11. 1988–20. 9. 2017

DUŠAN JURCA
delovno mesto: arhivski manipulant, vzdrževalec, oskrbnik
zaposlen od–do: 19. 3. 1990–16. 11. 2014

ELENA MAKORIČ
delovno mesto: arhivska strokovna sodelavka
zaposlena od–do: 1. 1. 1992–

ROMANA PAVLIN
delovno mesto: samostojna arhivska tehnica
zaposlena od–do: 23. 2. 1998–4. 1. 2023

DRAGO TRPIN
delovno mesto: direktor
zaposlen od–do: 1. 3. 2000–30. 4. 2022

ERIK PREGELJ
delovno mesto: informatik
zaposlen od–do: 15. 9. 2003–

BRANKA KOBAL
    delovno mesto: tajništvo, računovodstvo
zaposlena od–do: 1. 10. 2009–

TANJA MARTELANC
    delovno mesto: direktorica
zaposlena od–do: 6. 2. 2017–

UROŠ LAVRENČIČ MUGERLI
delovno mesto: arhivist
zaposlen od–do: 1. 10. 2018–

MILENA ČERNE
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od–do: 1. 9. 2020–

JANUŠ JERONČIČ
delovno mesto: arhivist
zaposlen od–do: 1. 8. 2021–

ALENKA KOZIČ
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od–do: 1. 9. 2022–

KRIS JOGAN
delovno mesto: arhivski tehnik
zaposlen od–do: 1. 1. 2023–

LUKA MLEKUŽ
delovno mesto: arhivist
zaposlen od–do: 29. 12. 2023–