Kontakti

splošne informacije in informacije v zvezi z arhivskim gradivom za upravne in pravne potrebe
(vloge za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva)
tel.: (05) 335 87 60, mtel.: 040 464 233
e: pa-ng@pa-ng.si

informacije v zvezi z arhivskim gradivom za raziskovalne potrebe v čitalnici
tel.: (05) 335 87 62
e: citalnica@pa-ng.si

Kontaktne informacije zaposlenih:

BRANKA KOBAL, tajništvo-računovodstvo
tel.: (05) 335 87 69
e: branka.kobal@pa-ng.si

dr. TANJA MARTELANC, direktorica
tel.: (05) 335 87 68, mtel: 064 205 070
e: tanja.martelanc@pa-ng.si

ELENA MAKORIČ, arhivska strokovna sodelavka
tel.: (05) 335 87 62
e: elena.makoric@pa-ng.si

KRIS JOGAN, arhivski tehnik
tel.: (05) 335 87 60
e: kris.jogan@pa-ng.si

ALEKSANDRA PAVŠIČ – MILOST, arhivska svetnica
tel.: (05) 335 87 65
e: aleksandra.milost@pa-ng.si

JANUŠ JERONČIČ, arhivist
tel.: (05) 335 87 64
e: janus.jeroncic@pa-ng.si

IVANKA URŠIČ, arhivska svetovalka
tel.: (05) 335 87 67
e: ivanka.ursic@pa-ng.si

ERIK PREGELJ, arhivist-informatik
tel.: (05) 335 87 63
e: erik.pregelj@pa-ng.si

UROŠ LAVRENČIČ MUGERLI, arhivist
tel.: (05) 335 87 66, mtel: 064 205 059
e: uros.lavrencic@pa-ng.si

MILENA ČERNE, arhivistka
tel.: (05) 335 87 61
e: milena.cerne@pa-ng.si

ALENKA KOZIČ, arhivistka
mtel.: 064 205 047
e: alenka.kozic@pa-ng.si

LUKA MLEKUŽ, arhivist
tel.:
e: luka.mlekuz@pa-ng.si