Skoči na vsebino

“Naših 50 let” : razstava ob 50-letnici ustanovitve arhiva kot samostojnega javnega zavoda

Letos praznuje Pokrajinski arhiv v Novi Gorici svojo jubilejno 50-letnico ustanovitve. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je začel delovati 1. januarja 1972, ustanovljen je bil z odločbo Skupščine občine Nova Gorica že 25. novembra 1971.

Ob tej priložnosti smo pripravili razstavo z naslovom »Naših 50 let«.

Razstava na 21 panojih prikazuje arhivske aktivnosti že od prvih povojnih prizadevanj do ustanovitve samostojnega javnega zavoda. Sledi prikaz rasti in razvoja arhiva. Razstavljeni dokumenti in fotografije prikazujejo ključna, pomembna in zanimiva dogajanja:

 • od imenovanja referenta za arhive in kulturne vrednosti pri Okrajnem izvršnem narodnoosvobodilnem odboru za Goriško, ki je začel z delom maja 1945 do imenovanja upravnika Okrajnega muzeja in arhiva leta 1952 ter do ustanovitve oddelka za varstvo arhivskega gradiva pri Skupščini občine Nova Gorica, ki je v letih 1966 do 1972 skupaj z Arhivom Slovenije iz Ljubljane izvajal arhivsko službo na severnem Primorskem;
 • o ustanovitvi Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, sprva imenovan Primorski arhiv v Novi Gorici;
 • o prostorih in reševanju prostorske stiske;
 • o katastrofalni poplavi oktobra leta 1983 in reševanju poplavljenega gradiva;
 • o odločitvi za gradnjo nove, namenske stavbe za arhiv;
 • o slovesnosti ob odprtju nove stavbe in selitvi v nove prostore;
 • o prizadevanju za pridobitev dodatnih prostorov v stavbi na istem naslovu;
 • o informatizaciji v arhivu;
 • o strokovnem delu, ki je očem javnosti malo poznano in obsega sodelovanje z ustvarjalci arhivskega gradiva, pridobivanju javnega in zasebnega arhivskega gradiva, strokovni obdelavi in popisovanju arhivskega gradiva, evidentiranju, mikrofilmanju in digitalizaciji arhivskega gradiva; restavriranju in konservaciji arhivskega gradiva;
 • o uporabi arhivskega gradiva za raziskovalne in upravno-pravne namene, ki se je povečala s selitvijo v novo stavbo, zlasti pa po ustanovitvi lastne države Republike Slovenije;
 • o razstavni in publicistični dejavnosti;
 • o izobraževalni in pedagoški dejavnosti;
 • o medarhivskem sodelovanju: sodelovanju v raznih komisijah oz. projektnih skupinah izven arhiva;
 • o sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi;
 • o priznanjih in zahvalah ter družabnem življenju zaposlenih v arhivu;

Z razstavo smo želeli predstaviti delo arhiva in se spomniti vseh zaposlenih, zlasti vodilnih delavcev od prvega vršilca dolžnosti direktorja Primorskega arhiva v Novi Gorici Stanislava Murovca, Ljudmile Bezlaj Krevel, Magdalene Čehovin, Matjaža Groblerja do mag. Draga Trpina, ki so vsak v svojem obdobju zaznamovali delo arhiva. Omeniti moramo tudi Ludvika Zorzuta, ki je v letih 1945-1947 vodil referat za arhive in kulturno dediščino in tako postavil temelje muzejsko-arhivske službe na tem delu Primorske. Arhivskim delavcem je ob obisku v Beneški Sloveniji leta 1972 posvetil sledeči verz: »Slovenski smo mi arhivarji, čuvarji, smo mi zgodovine pravični pismarji.«

Avtorji razstave: Ivanka Uršič in zaposleni v PANG

Oblikovanje razstavnih panojev: Erik Pregelj

Razstavne panoje si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Dostopnost