Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965) Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909)  - SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.)

Obvestilo

Arhivska čitalnica je do nadaljnjega zaprta za uporabnike.

Datum odprtja in pogoje uporabe gradiva bomo objavili takoj, ko bodo ti dogovorjeni in določeni.