- SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965) Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909) Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m)

Pomembno obvestilo

Za vse uporabnike arhivskega gradiva oz. obiskovalce arhiva velja pogoj PCT (prebolel/cepljen/testiran), potrdilo je treba predložiti ob prihodu. Še naprej velja, da se je potrebno predhodno najaviti oz. naročiti pri čitalniški službi po e-pošti ali telefonsko. Število uporabnikov gradiva v čitalnici je omejeno zaradi izpolnjevanja pogoja medsebojne razdalje, enako še naprej velja obveznost nošenja maske in vzdrževanje higiene rok.

Stranke, ki za uveljavljanje svojih pravic v sodnih in upravnih postopkih potrebujejo podatke iz gradiva in jih praviloma po uradni dolžnosti pripravi naša čitalniška služba, prosimo, da ne prihajajo osebno v arhiv, marveč nam svoje vloge še naprej posredujejo ustno po telefonu ali pisno po navadni in elektronski pošti, razen če bi izjemoma sami radi poiskali dokumente, ki jih rabijo; v takem primeru naj se predhodno dogovorijo za obisk na telefon
(05) 335 87 60 ali 040 464 233.

Hvala za razumevanje!