Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909) Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.) Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965)  - SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.)

Pomembno obvestilo

V skladu z zadnjim vladnim odlokom z dne 23.10.2020 je arhivska čitalnica zaprta za uporabnike arhivskega gradiva do preklica. Stranke, ki potrebujejo podatke iz gradiva za potrebe upravnih ali sodnih postopkov, naj se obrnejo na arhiv pisno po navadni oz. e-pošti ali ustno po telefonu.