Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909)  - SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965) Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.)

Pomembno obvestilo

Arhivska čitalnica je ponovno odprta za uporabnike od srede, 3. junija, po običajnem urniku (od 8. do 14. ure), vendar ob upoštevanju še vedno veljavnih varnostnih ukrepov: število oseb v čitalnici je zaradi vzdrževanja varnostne razdalje omejeno, zato je vstop v Arhiv mogoč le ob predhodni najavi prihoda in dogovoru s čitalniško službo o terminu obiska; zaželeno je tudi vnaprejšnje naročilo gradiva. Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev: razkuževanje rok in raba maske. Masko mora obiskovalec imeti s sabo.

Vstop v prostore Arhiva je prepovedan za vse, ki so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo ali ki imajo bolezenske znake: povišano telesno temperaturo in/ali znake vnetja dihal. O tem mora obiskovalec ob vsakokratnem vstopu podpisati izjavo o zdravstvenem stanju.

Stranke, ki za uveljavljanje svojih pravic v sodnih in upravnih postopkih potrebujejo podatke iz gradiva in jih praviloma po uradni dolžnosti pripravi naša čitalniška služba, prosimo, da ne prihajajo osebno v Arhiv, marveč nam svoje vloge še naprej posredujejo ustno po telefonu ali pisno po navadni in elektronski pošti, razen če bi izjemoma sami radi poiskali dokumente, ki jih rabijo.

Povezava na uradni dokument NIJZ o ukrepih v knjižnicah in arhivih