- SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.) Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965) Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.) Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m)

Najava strank in uporaba arhivskega gradiva

Pred prihodom v čitalnico uporabnike vljudno naprošamo, da se najavijo na e-naslov: citalnica@pa-ng.si ali telefonsko na (05) 335 87 60 oz. 040 464 233. V kolikor bodo kapacitete čitalnice zasedene, vas bomo naročili na drug termin.

Stranke, ki za uveljavljanje svojih pravic v sodnih in upravnih postopkih potrebujejo podatke iz arhiva in jih praviloma po uradni dolžnosti pripravi naša čitalniška služba, vljudno naprošamo, naj nam svoje vloge za uporabo arhivskega gradiva v uradnem postopku (obrazec v PDF formatu ali obrazec v DOC formatu) posredujejo pisno po navadni ali elektronski pošti oz. oddajo osebno na sedežu arhiva. Za več informacij smo dosegljivi na zgoraj navedenih telefonskih številkah.

Hvala za razumevanje!