Fotografija Solkanskega mosta - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Solkan 3134, (neodposlana) Gorica-Solkan, največji kamniti most na svetu (obok 85 m) = Gorizia, Il nuovo ponte sull'Isonzo (l'arco 85 m) = Görz-Salcano, Die grössteSteibrücke der Welt (der Bogen 85 m)  - SI_PANG/0027, te 1, razglednica z verzi Simona Gregorčiča, (s. d.) Slika mosta v Kanalu ob Soči - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Kanal 712, (odposlana 1922, op. razglednica je starejša, vsaj že l. 1909) Slika ceste na Vršič - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Vršič 602, (odposlana 1962) Fotografija učenk vadnice v Novi Gorici - SI_PANG/0248 Vadnica v Gorici, osmi letnik vadnice v Gorici (1889) Slika mesta Tolmin - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Tolmin 757, (s.d.) Fotografija Nove Gorice - SI_PANG/0667 Zbirka razglednic krajev, Nova Gorica 2308, panorama (odposlana 1965)

Pomembno obvestilo

V skladu z odlokom Vlade RS št. 1133 z dne 9. 4. in odlokom, sprejetim na 69. redni seji dne 14.4. 2021 je arhiv do 25.4. zaprt za vse uporabnike in obiskovalce. Po potrebi nas lahko kontaktirate pisno po navadni ali e-pošti (pa-ng@pa-ng.si) ali ustno po telefonu: (05) 335 87 60 ali 040 464 233.

Hvala za razumevanje!