Vodniku na pot

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši izmed šestih regionalnih arhivov v Sloveniji. Prvi pregled fondov in zbirk z naslovom Publikacija 2 smo pripravili pred petnajstimi leti, ob deseti obletnici delovanja naše ustanove. Dve leti kasneje je bil skupaj z ostalimi slovenskimi arhivi objavljen podoben pregled v seriji Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ, ki je izšla 1984. leta v Beogradu.
Od takrat se je stanje arhivskega gradiva v našem arhivu ves čas spreminjalo. Zlasti izgraditev nove arhivske stavbe 1987. leta je omogočila prevzem večjih količin gradiva, ki je bilo do takrat pogosto neustrezno spravljeno pri ustvarjalcih ali imetnikih. Poleg tega je naraščajoče število zaposlenih pripomoglo k izpopolnitvi strokovne obdelave gradiva. Novosti so nas vzpodbudile, da smo pripravili nov, posodobljen pregled fondov in zbirk. Vodnik smo se odločili tiskati, saj je knjižna oblika za povprečnega uporabnika še vedno najbolj dosegljiva. Ker pa smo podatke vnesli v posebej za arhive pripravljen računalniški program, lahko ustrežemo tudi uporabnikom, ki si želijo sodobnejšega načina iskanja virov. Z izboljšavo računalniškega programa in z dopolnjevanjem podatkov o fondih in zbirkah nameravamo v prihodnje pripraviti tudi vodnik na zgoščenki in omogočiti njegovo pregledovanje preko interneta.

Ker izdaja vodnika sovpada s praznovanjem petindvajsetletnice delovanja arhiva, smo v uvodnem delu podrobneje predstavili arhiv in njegovo dejavnost, čeprav to ni nujen sestavni del tovrstnih publikacij.

Pri pripravi vodnika smo sodelovali vsi arhivisti, zato ni bilo mogoče povsem izključiti subjektivnega pristopa, čeprav smo se trudili delo čimbolj poenotiti. V vodniku pa so zajeti tudi sadovi dela vseh, ki so bili kdajkoli zaposleni v našem zavodu.