Zaposleni

Ob ustanovitvi sta bila v arhivu poleg vršilca dolžnosti ravnatelja zaposlena še dva arhivista in arhivski manipulant. V naslednjih letih se je kolektiv postopoma širil, močneje pa se je kadrovsko okrepil šele v osemdesetih letih. Trenutno je v arhivu zaposlenih dvanajst delavcev.

Seznam zaposlenih

JURIJ ROSA
delovno mesto: arhivski svetovalec
zaposlen od: 4. 1. 1980

ALEKSANDRA PAVŠIČ – MILOST
delovno mesto: arhivska svetnica
zaposlena od: 1. 4. 1981

METKA NUSDORFER – VUKSANOVIĆ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od: 1. 10. 1983

IVANKA URŠIČ
delovno mesto: arhivska svetovalka
zaposlena od: 1.10.1987

ELENA MAKORIČ
delovno mesto: višja arhivska sodelavka
zaposlena od: 1. 1. 1992

ROMANA MITHANS
delovno mesto: samostojna arhivska tehnica
zaposlena od: 23. 2. 1998

DRAGO TRPIN
delovno mesto: direktor
zaposlen od: 1. 3. 2000

ERIK PREGELJ
delovno mesto: informatik
zaposlen od: 15. 9. 2003

BRANKA KOBAL
delovno mesto: računovodkinja
zaposlena od: 1. 10. 2009

TANJA MARTELANC
delovno mesto: višja arhivistka
zaposlena od: 6. 2. 2017

UROŠ LAVRENČIČ MUGERLI
delovno mesto: arhivist
zaposlen od: 1. 10. 2018

MILENA ČERNE
delovno mesto: arhivistka
zaposlena od: 1. 9. 2020

Poleg redno zaposlenih so v prvih letih po ustanovitvi samostojnega arhiva in do sprejetja v delovno razmerje tajnika in računovodje tajniška in računovodska dela opravljale uslužbenke knjigovodskega centra Nova Gorica, ki se je leta 1973 priključil Temeljni kulturni skupnosti Nova Gorica. Ta je prevzela obveznost organiziranja računovodske službe za kulturne ustanove v novogoriški občini, s 1.1.1974 tudi za Pokrajinski arhiv. Med leti 1978 in 1982 sta računovodstvo vodili uslužbenki Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica, med leti 1982 in 1990 pa so v arhivu zaposlene računovodkinje opravljale računovodske storitve tudi za Goriški muzej.

 

ČLANI SVETA POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI

a.) Predstavniki ustanovitelja: 1 član

dr. JERNEJ VIDMAR

b.) Predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 1 član

ERNESTA DROLE

c.) Predstavniki delavcev arhiva: 1 član

dr. TANJA MARTELANC, predsednica sveta