Mednarodni dan arhivov

V počastitev 9. junija, mednarodnega dneva arhivov bomo na omenjeni dan, v torek, 9. junija 2015 v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici na široko odprli vrata vsem, ki bi želeli pobliže spoznati našo ustanovo in arhivsko dejavnost nasploh.

Arhiv bo odprt od 8. do 17. ure. V tem času bomo obiskovalcem ponudili naslednje:

  • ves dan bodo potekali vodeni ogledi arhivskih prostorov (tudi skladišč, kjer hranimo arhivsko gradivo) ter predstavitve arhivske dejavnosti in posameznih zanimivih dokumentov iz naših fondov in zbirk;
  • na ogled bo razstava z naslovom 150 let Vipavske čitalnice. Razstavljeni bodo dokumenti, ki govorijo o ustanovitvi in delovanju Vipavske čitalnice ter o društvenih knjižnicah na območju sedanje občine Vipava. Omogočeno bo tudi vodstvo po razstavi;
  • obiskovalcem bo predstavljen skupen projekt Goriške knjižnice Franceta Bevka, Goriškega muzeja in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici z naslovom “Zgradili smo mesto”, sledilo bo vabilo k sodelovanju v projektu. Ob 70-letnici začetka gradnje Nove Gorice je namreč predvideno zbiranje spominov in dokumentov, povezanih z gradnjo novega središča Goriške, mesta, ki je zelo nenavadno po svojem nastanku, saj se je začelo graditi na ukaz oziroma na osnovi politične odločitve;
  • obiskovalcem bo predstavljena povezanost arhivske in knjižnične dejavnosti ter razlike med njima;
  • na razpolago bodo publikacije Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici ter skupni publikaciji vseh slovenskih arhivov: Slovenski arhivi se predstavijo in Zakladi slovenskih arhivov.