Kaj delamo

Dejavnosti arhiva so:

  • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javno-pravnih osebah in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
  • zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
  • izdelovanje pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva (popisi, inventarji, vodniki);
  • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
  • evidentiranje arhivskega gradiva v arhivih in drugih ustanovah doma in v tujini;
  • strokovno svetovanje imetnikom in lastnikom arhivskega gradiva in strokovni nadzo;
  • dajanje gradiva v uporab;
  • opravljanje raziskovalnih nalog s področja arhivistike, zgodovine in sorodnih ved, izdajanje publikacij.

V arhivskih depojih se varno in trajno hrani arhivsko gradivo, ki ga je arhiv prevzel ob svoji ustanovitvi.
Arhiv še vedno zakonsko urejeno in organizirano pridobiva gradivo od različnih    imetnikov in izbranih ustvarjalcev (upravni organi, podjetja, šole, zasebniki, itd.)
 
Ena od oblik predstavljanja arhivskega gradiva so tudi razstave, redne manjše v preddverju  stavbe in občasne večje v galeriji. Razstave spremljajo katalogi.
 
Arhiv skuša svojo dejavnost približati javnosti tudi z organiziranjem splošno predstavitvenih ali  tematskih predavanj za šolsko mladino.