Skoči na vsebino

Zadruga vojnih oškodovancev v Trstu – urad v Gorici (PANG 1290)

1945-1948; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Med pregledovanjem in sortiranjem gradiva, ki je bilo prevzeto iz Goriškega muzeja (PANG 1015) je bilo najdeno in v samostojen arhivski fond oblikovano tudi gradivo te zadruge. Predvideva se, da gre za gradivo, zbrano pri dr. Slavku Fornazariču (1888-1969), ki je bil zelo aktiven pri reševanju težav ljudi v zvezi z vojno škodo in bil nasploh velik borec za narodnostne pravice primorskih Slovencev.

Dostopnost