Skoči na vsebino

Rob Ivan (PANG 1283)

1950-1953; 0.1 tm (1 arhivska škatla); prevzemni seznam

spomenica Ivanu Robu št. 212386, izdana v Beogradu, 29. 11. 1950/ Tovariš, revija je v nadaljevanjih objavljala delo Ivana Roba Deseti brat (oktober 1952 – maj 1953)/ reprodukcije fotografij Ivana Roba (originali so izgubljeni)/ fotokopije dokumentov, pisem, dopisnic, časopisnih člankov (nekateri originali so v NUK-u)

Dostopnost