Skoči na vsebino

Vogrič Alojz, Tolmin (PANG 1241)

1930-1945; 1.9 tm (19 arhivskih škatel); arhivski popis

Alojz Vogrič, odvetnik, roj. 27. 4. 1902 na Slapu ob Idrijci, oče Andrej, mati Katarina roj. Šavli, umrl 1. 2. 1987 v ZDA.
Obiskoval osnovno šolo na Slapu ob Idrijci, gimnazijo v Gorici, študiral pravo v Bologni.
Odvetniško pisarno v Tolminu je odprl leta 1930 (Via Vittorio Veneto 7, hiša v lasti Obleščak Tereze; naslov na pisemski ovojnici in PANG 1, t.e. 124) in je od leta 1936 tudi stanoval v Tolminu. Z italijanskimi oblastmi je imel korekten odnos, bil pa je pod stalnim nadzorom. Januarja 1931 je bil zaslišan na karabinjerski postaji v Tolminu zaradi anonimne prijave.
Do kapitulacije Italije se ni ukvarjal s politiko. Tedaj pa so se nanj obrnili organizatorji primorskega domobranstva. Enota VOS je leta 1944 zaplenila družinsko premoženje na Slapu ob Idrijci (bili so tudi lastniki velikega valjčnega mlina). Marca 1944 se je vsa družina preselila v Tolmin v hišo Alojza Vogriča. VOS pa jim je tudi tu zaplenila premoženje. V tem času je opravljal funkcijo slovenskega notarja, prizadeval si je za slovensko poslovanje v upravi in pravosodju. Sredi leta 1944 je bil imenovan za referenta za slovenske zadeve v goriški prefekturi za občinsko upravo, šolstvo in prosveto. Konec leta 1944 je postal član in odposlanec za Goriško v Narodnem odboru za Slovenijo v Ljubljani.
Po končani vojni je kot begunec najprej živel v Rimu, kjer je vršil odvetniške posle za begunce in jim pomagal na različne načine. Leta 1950 se preselil v ZDA.
Med vojno (vsaj leta 1943) je nadomeščal odvetnika Ludvika Nanuta, ki je bil interniran. (dopisnica med splošnimi spisi Vogričeve pisarne).
Kot odvetnik v Tolminu je poleg tekočih zadev fizičnih oseb (dediščine, pravde) reševal mnoge zadeve povezane s posledicami gospodarske krize in propadom slovenskih kmečkih gospodarstev, združenj in denarnih zavodov.
Arhiv njegove odvetniške pisarne se je ohranil v dokaj razsutem stanju.

Viri:
– Primorski slovenski biografski leksikon, str. 249-250
– internetna stran Primorci.si, spletni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev
– dokumenti odvetnika Alojza Vogriča

 

Dostopnost