Skoči na vsebino

Stecchina Giovani, Tolmin (PANG 1242)

1935-1943; 0.3 tm (3 arhivske škatle); arhivski popis

Stecchina Giovanni, odvetnik: rojen 1886 v Moši (Mossa), umrl 1972 v Gorici.
Na volitvah leta 1921 in 1924 se pojavlja kot kandidat na listi italijanske republikanske stranke. Odvetniško pisarno je imel v Gorici vsaj že leta 1923 (ulica Morelli). Kot odvetnik je zastopal tudi razne slovenske stranke. Leta 1927 je kot državni tožilec nastopil v kazenski zadevi proti petim mladeničem iz Vrtojbe in jim v zagovoru uspel zmanjšati kazen. Po drugi vojni je bil občinski predsednik občine Gorica 8. 9. 1945 – 12. 11. 1948.
Odvetniško pisarno v Tolminu je imel vsaj od leta 1936 do 1943 (sedež v ulici Via Nazario Sauro in pozneje Via Alessandro Volta). Uslužbenka v pisarni je bila Marija Kenda. Leta 1940 je bil njegov substitut Giuseppe Munih. V kar nekaj pravdnih zadevah je nastopal kot zagovornik nasprotnih strank odvetnika Alojza Vogriča.

Viri:
– internetna stran Wikiwand/Discussione.Gorizia
– Milica Kacin Wohinz, Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921-1924, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja št. 1-2/1965, str. 32
– časopisni viri (Mali list, 17. 10. 1924; edinost, 25. 10. 1927)
– dokumenti odvetnika Giovannija Stecchina

Dostopnost