Stanovanjsko podjetje Tolmin (PANG 1268)

1965-1975; 0.4 tm (4 škatle); arhivski popis