Družina Bratuž Šorli (PANG 1264)

1905-2019; 1.9 tm (19 škatel, 1 mapa); arhivski popis