Dom starejših občanov Ajdovščina (PANG 1265)

1983-2006; 0.6 tm (6 škatel); arhivski popis