Goriški muzej Nova Gorica (PANG 1262)

1952-1965; 0.8 tm (8 škatel); arhivski popis