Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Prešeren Šempeter pri Gorici (PANG 1256)

1960-1978; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Dostopnost