Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevni odbor Rdečega križa Bukovica (PANG 814)

1944-1947; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

Okrožnica, seznam prevzetega materiala in seznam izdatkov 1945-1947

Dostopnost