Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Makuc Karlo (PANG 1235)

1901-1960; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam