Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Butkovič Drago (PANG 1232)

1896-2000; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam