Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Nova kreditna banka Maribor (NKBM), Področje Nova Gorica (PANG 1229)

1957-2011; 64.0 tm (639 škatel); prevzemni seznam