Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Sivec Stanko (PANG 1226)

1909-2017; 2.1 tm (7 škatel); arhivski popis