Krajevna skupnost Otlica-Kovk (PANG 1224)

1968-2006; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis