Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

HIT Nova Gorica (PANG 1211)

1961-1990; 0.6 tm (6 škatel); arhivski popis