Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Opatje selo (PANG 1215)

1949-1990; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis 

Dostopnost