Skoči na vsebino

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Opatje selo (PANG 1214)

1948-1978; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Dostopnost