Krajevna skupnost Lozice (PANG 1210)

1981-2004; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam