Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Lozice (PANG 1210)

1976-2004; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Vsebina: Zapisniki sej in sklepi sej sveta krajevne skupnosti, zapisnik zbora krajanov 1996-2000/ Plani dela za leta 1997, 1998 in 1999; 1996-1998/ Obnova ceste Lozice-Žvanuti 1981/ Seznam za prostovoljno delo urejanja komunalne dejavnosti in obnovo šolske stavbe s. d./ Gradnja hitre ceste Razdrto-Vipava 1995-1999/ Obnova in dozidava šolske stavbe v Podnanosu 1996-1997/ Asfaltiranje ceste Hrašče-Nanos 1996-1997/ Kanalizacija in obdelava odpadnih voda za naselja Lozice, Podnanos in Podraga – idejna zasnova 1997/ Gradnja avtobusne čakalnice na Lozicah 1994-2000/ Obnova nekdanje šolske stavbe na Lozicah za večnamenski prostor 1997-2004/ Razsvetljava na pokopališču 1999-2000/ Avtobusna čakalnica ob cesti Podnanos-Razdrto – spisi o zavarovanju 1996-2000/ Predlog za ustanovitev nove občine Podnanos 1996-1997/ Batagelj Kazimir in Berta – nakup parcele in gradnja 1987-1998/ Andlovec Robert, Lozice 1b – gradnja stanovanjske hiše in določitev mejnikov 1989-1993/ Nabergoj Franc in Nabergoj Primož, Podgrič 7 – gradbeni posegi in ohranitev vaškega korita 1998-2002/ Pogodbe o deponiranju denarnih sredstev 1996-1999/ Bilance za leta 1981, 1982, 1983, 1984 in 1987; 1982-1988/ Dopisi in ostali spisi poslovanja 1987-2003/ Seznam opravljenih del v Krajevni skupnosti Lozice, konec 70-ih ali začetek 80-ih let 20. stoletja; s. d./ Posojilo za ceste: dopisi, spisek vpisnikov posojila 1976-1977/ Zapisnik o temeljni kandidacijski konferenci, opravljeni za predlaganje in določanje kandidatov za člane delegacije temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, s. d./ Zapisnik o temeljni kandidacijski konferenci, opravljeni za predlaganje in določanje kandidatov za člane posebnih delegacij, združene delegacije, splošne delegacije, temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ter nadaljevanje zapisnika o temeljni kandidacijski konferenci za obravnavanje evidentiranih možnih kandidatov za nosilce delegatskih in drugih družbenih funkcij v občini, posebnih družbenopolitičnih skupnostih, republiki in federaciji; 5. 2. 1982/

Dostopnost