Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Javno pravobranilstvo Nova Gorica (PANG 1209)

1956-1996; 28.0 tm (262 arhivskih škatel, 13 nestandardnih arh. škatel); arhivski popis