Skoči na vsebino

Javno pravobranilstvo Nova Gorica (PANG 1209)

1956-1996; 28.0 tm (262 arhivskih škatel, 13 nestandardnih arh. škatel); arhivski popis

 

Dostopnost