Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Dobravlje (PANG 1205)

1975-2004; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Osnovna organizacija ZSMS Dobravlje; Osnovna organizacija ZKS Dobravlje; Krajevna organizacija SZDL Dobravlje; Krajevna skupnost Dobravlje

statut/ seje sveta 1975-1996/ seji skupščine 1984, 1987/ volitve in referendumi 1976-1998/ statistična poročila 1975-1989/ bilance 1988-2001/ dopisi in ostali spisi 1975-2004/ gradivo Osnovne organizacije ZKS Dobravlje 1975/ gradivo Osnovne organizacije ZSMS Dobravlje 1984/

Dostopnost