Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec (PANG 1202)

1955-2016; 1.5 tm (15 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam