Skoči na vsebino

Prevzemi arhivskega gradiva v letu 2016

Fondi in zbirke javne provenience:

PANG 929 Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col, 1977, 1 mapa

PANG 1066 Nogometni klub Primorje Ajdovščina, cca 1950 – cca 1989, 1,8 tm, 18 škatel

PANG 1185 Košarkarski klub Fructal Ajdovščina, cca 1972 – cca 1986, 0,7 tm, 7 škatel

PANG 594 Splošno gradbeno podjetje Gorica, Nova Gorica, 1957-2007, 128 tm, 1605 različnih tehničnih enot (mape, fascikli)

PANG 1188 Avto-moto društvo Ajdovščina, 1951-2010, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1101 Zavod za zdravstveno zavarovanje – Območna enota Nova Gorica, 1958-1989, 10,9 tm, 109 škatel

PANG 1079 Davčni urad Nova Gorica, 1997-2006, 0,7 tm, 7 škatel

PANG 1191 Posojilnica v Ajdovščini, 1854-1954, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1192 Okrajna gospodarska zadruga Ajdovščina, 1945-1947, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1147 Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, 1994-1997, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 974 Okrožno sodišče Nova Gorica, (1951-1956) 1948-1978, 23,7 tm, 232 škatel, 2 nestandardni škatli, 2 ovoja, 17 knjig

PANG 1193 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 1949-1979, 1 tm, 10 škatel

PANG 1149 Zavod za šport Ajdovščina, 2004-2016, 1 zgoščenka

PANG 886 Kulturni dom Nova Gorica, 2015, 1 zgoščenka

PANG 415 Meblo Nova Gorica, 1953-1990, 25 tm, 175 škatel, 18 nestand. škatel

PANG 1139 Kmetijska zadruga Goriška Brda, 1955-1989, 4,3 tm, 43 škatel

PANG 1197 Krajevna skupnost Gojače, 1960-1991, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 104 Skupščina občine Nova Gorica, 1962-1982, 14 tm, 85 škatel, 47 kartotečnih škatel

PANG 85 Skupščina občine Ajdovščina, 1948-1999, 14,8 tm, 134 škatel, 14 kartotečnih škatel

PANG 807 Osnovna šola Dobrovo, 1970-1988, 0,9 tm, 9 škatel

PANG 990 Mlinotest Ajdovščina, 1964-1995, 0,7 tm, 7 škatel

 

Fondi in zbirke zasebne provenience:

PANG 1146 Prijatelj Anton, dr. med., 1960-2001, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 443 Krpan Vladimir, 1947-1998, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1186 Slokar Savo, 1950-1984, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1140 Andlovic Jože, 1947-2003, 1 mapa

PANG 1159 Kutin France, 1950-1987, 1 mapa

PANG 1187 Bonutti Karl, dr., 1951-2013, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1189 Mauri Štefan, 1965-2014. 1 tm, 10 škatel

PANG 1190 Družina Meden, 1743-1996, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1156 Makarovič Emil, 1931-2015, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 81 Marušič Tomaž, 1947-2010, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1189 Mauri Štefan, 2016, 1 mapa

PANG 1194 Čermelj Branko, 1902-2012, 0,5 tm, 5 škatel

PANG 1195 Orel Marjan, 1931-2007, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1196 Goriško društvo za kakovost bivanja, 1997-2013, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 281 Varia – zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin, 1979-1992, 1 zvezek

PANG 837 Zbirka načrtov, zemljevidov in skic, 1943, 4 zemljevidi

PANG 667 Zbirka razglednic krajev, 1910-2016, 30 razglednic 

Dostopnost