Skoči na vsebino

Prevzemi arhivskega gradiva v letu 2015

Fondi in zbirke javne provenience:

PANG 253; Gimnazija Tolmin;1963-1982;11 škatel, 1 knjiga;1.1 tm

PANG 269; Osnovna šola Renče;1973-2010;24 škatel;2.4 tm

PANG 376; Učiteljišče Tolmin;1946-1964;16 škatel;1.6 tm

PANG 409; Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica, Šempeter pri Gorici; ;14 škatel;1.4 tm

PANG 509; Salonit Anhovo;1920-2008;4 škatle, 9 knjig;0.4 tm

PANG 533; Agrarne skupnosti;1931-1959;1 škatla;0.1 tm

PANG 593; Soške elektrarne Nova Gorica;1979-1995;20 škatel;2.0 tm

PANG 612; Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica;cca. 1949-1963;1 škatla;0.1 tm

PANG 647; Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina;cca. 1981-2008;1 škatla, 224 diapozitivov, 72 negativov, 134 fotografij, 134 negativov;0.1 tm

PANG 659; Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin;1955-1992;12 škatel;1.2 tm

PANG 722; Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, Šempeter pri Gorici;1980-1991;71 škatel, 1 mapa;7.1 tm

PANG 733; Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica;1978, 1987-1988;2 publikaciji;

PANG 791; Krajevna skupnost Ajdovščina;cca. 1965-2010;14 škatel;1.4 tm

PANG 792; Kmetijski kombinat Vipava;1945-1958;1 škatla;0.1 tm

PANG 895; Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Solkan;1945-1993;8 škatel, 1 mapa;0.8 tm

PANG 937; Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina;1991-2003;2 škatli;0.2 tm

PANG 974; Okrožno sodišče Nova Gorica;1966-1978;127 škatel;12.7 tm

PANG 988; Krajevna skupnost Vogrsko;1965-cca.1980;1 mapa;

PANG 1079; Davčni urad Nova Gorica;1975-2003;15 škatel;1.5 tm

PANG 1125; Šolski center Vojvodina Tolmin;1976-1982;2 škatli;0.2 tm

PANG 1128; Slavistično društvo Nova Gorica;1982-1993;1 škatla;0.1 tm

PANG 1141/1; Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota Nova Gorica;1971-1995;15 škatel, 1 mapa;1.5 tm

PANG 1141/3; Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota Ajdovščina;1974-1994;1 škatla;0.1 tm

PANG 1167; Osnovna šola Kozara;1961-2013;80 škatel;8.0 tm

PANG 1176; Mestna občina Nova Gorica;2007-2014;102 zgoščenki;

PANG 1180; Center za socialno delo Nova Gorica;1961-1993, 2002;37 škatel;3.7 tm

PANG 1181; Društvo upokojencev Ajdovščina;1980-2008;1 mapa;

PANG 1182; Društvo Most Ajdovščina;2004-2014;1 škatla;0.1 tm

PANG 1183; Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina;2006-2008;1 mapa;

 

Fondi in zbirke zasebne provenience:

PANG 281; Varia – zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin;1880-1985;5 map

PANG 491; Zbirka pečatnikov;1994;1 kos

PANG 583; Zbirka fotografij;1910-1980;78 kosov (76 dar, 2 odkup)

PANG 667; Zbirka razglednic krajev;1897-2013;117 kos (19 dar, 98 odkup)

PANG 701; Avčin France;1950-1984;1 mapa

PANG 856; Družine Pahor, Zupan in Tušar;1849-2006;3 škatle;0.3 tm

PANG 980; Družina Šantel;1888-1900;1 mapa

PANG 986; Varia – zbirke;s.d.;3 igralne karte

PANG 1023; Vuk Marko;1913-2007;6 škatel;0.6 tm

PANG 1113; Debenjak Riko;1938-2015;1 škatla, 1 mapa;0.1 tm

PANG 1140; Andlovic Jože;1974-2011;1 mapa

PANG 1156; Makarovič Emil;1912-1977;1 škatla;0.1 tm

PANG 1168; Vuk Stanko;1916-2014;2 škatli;0.2 tm

PANG 1169; Vuk (Rozalija) Zala;1919-1995;1 škatla;0.1 tm

PANG 1170; Vuk (Gabrijela) Jela;1937-1988;1 škatla;0.1 tm

PANG 1171; Družina Lapanja;1905-2009;4 škatle;0.4 tm

PANG 1172; Srebrnič Danica;1942-1990;3 škatle;0.3 tm

PANG 1173; Krampl Vanda;1946-1965;1 mapa

PANG 1174; Obreza Milan;2010-2015;1 škatla;0.1 tm

PANG 1175; Družina Slejko;1868-1948;1 škatla;0.1 tm

PANG 1177; Društvo upokojencev Volčja Draga;1974-1979;1 zvezek

PANG 1178; Pegan Marija;1956-2014;1 mapa

PANG 1179; Prinčič Niko;1916-2000;1 škatla;0.1 tm

PANG 1184; Godnič Pavel;1991-2009;171 VHS kaset 

Dostopnost