Strelska družina Borec Vipava (PANG 1198)

1966-2001; 0.1 tm (1 škatla, 1 pečatnik); arhivski popis