Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Orel Marjan (PANG 1195)

1931-2016; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis