Orel Marjan (PANG 1195)

1931-2016; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis