Skoči na vsebino

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (PANG 1193)

1949-1979(2007); 1.0 tm (10 škatel); prevzemni seznam

Nazivi javnopravnih oseb, od katerih izvira arhivsko gradivo:
Okrajna študijska knjižnica Gorica (18 .1. 1949 – 25. 5. 1962)
Goriška knjižnica Nova Gorica (26. 5. 1962 – 18. 9. 1970)
Goriška knjižnica “France Bevk” Nova Gorica (19. 9. 1970)

Gradivo je skoraj v celoti ohranjeno. Manjkajo nekateri zapisniki, kar je v popisu tudi posebej označeno.

Dostopnost