Skoči na vsebino

Avto-moto društvo Ajdovščina (PANG 1188)

1951-2010; 0.8 tm (8 arhivskih škatel); arhivski popis

pravilniki, statuti 1965-1997/ zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora 1961-1988/ zapisniki občnih zborov, letnih konferenc, skupščin 1958-1991/ poročila upravnega, nadzornega in izvršilnega odbora 1958-1991/ finančna poročila, zaključni računi, bilanca/ delovodnik Ljudska tehnika Ajdovščina, Avto-moto društvo 1952-1969/ knjiga kandidatov AMD Ajdovščina 1959-1966, 1988-1999 (2000)/ izpitne pole, evidenčni kartoni vožnje/ članki ob 10., 20. in 25. obletnici AMD Ajdovščina 1963-2001/ fotografije, priznanja žigi 1951-2010/

Dostopnost