Bonutti Karl, dr. (PANG 1187)

1934-2018; 1.7 tm (17 arhivskih škatel, 1 mapa); arhivski popis