Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krpan Vladimir (PANG 443)

1947-1998; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis