Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Košarkarski klub Fructal Ajdovščina (PANG 1185)

1972(?)-1986(?); 0.7 tm (7 arhivskih škatel); prevzemni seznam