Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Prinčič Niko (PANG 1179)

1916-2000; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis