Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina (PANG 1183)

2006-2008; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

bilteni fotografskih tečajev: Kruh in vino 2006, Kruh in vino 2007, Med nebom in zemljo 2008/