Skoči na vsebino

Mestna občina Nova Gorica (PANG 1176)

1998-2015; 0.0 tm (102 zgoščenki, 12 map, 1 knjiga); prevzemni seznam

avdio posnetki sej mestnega sveta 2007-2014/ video posnetki sej mestnega sveta 2012-2014/ orto-foto posnetki 1998-2002/ nestrukturirano digitalno gradivo 2.8 GB/

Dostopnost