Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Osnovna šola Kozara (PANG 1167)

1961-2014; 8.2 tm (82 škatel); arhivski popis

Dostopnost