Osnovna šola Kozara (PANG 1167)

1961-2013; 8.0 tm (80 škatel); prevzemni seznam