Skoči na vsebino

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2014


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

DR. BESEDNJAK ENGELBERT  (PANG 1133)

mejne letnice gradiva: 1907 – 2004; prevzeta količina: 7,9 tm (79 arhivskih škatel, 1 mapa)

 

Dr. Besednjak Engelbert (1894 Gorica – 1968 Trst) dr. prava, politik, časnikar in publicist

 

vsebina:

osebno gradivo: osebni dokumenti, podatki za biografijo, vabila, računi, potrdila, seznam knjig v lasti Besednjaka, beležke, naslovi, vizitke, osebni dokumenti Zale Vuk poročene Besednjak, risbe, zvezki, zapiski Zale in Engelberta, objave o smrti E. Besednjaka, drugi osebni dokumenti: Alfonz Besednjak, Peter Besednjak, dr. Josip Bitežnik / korespondenca: pisma naslovljena na Besednjaka, pisma Besednjaka raznim, čestitke za poroko Engelberta in Zale Vuk, novoletna voščila naslovljena na Besednjaka, sožalna pisma ob smrti E. Besednjaka, družinska korespondenca, pisma naslovljena na Jožeta Bitežnika, pisma Bitežnika raznim, ostala korespondenca: Ivan Trinko, Vladimir Turina, dr. Josip Wilfan / dokumentacija o Besednjakovem političnem delovanju: politična dejavnost  v društvu  Edinost v Trstu in v Gorici, o poslanskem obdobju v rimskem parlamentu v letih 1924-1928, v Kongresu evropskih narodnosti na Dunaju, večji del pa obsega arhiv krščansko socialnega gibanja v Julijski Krajini med obema vojnama, dokumenti o delu za slovensko manjšino v Italiji po drugi svetovni vojni, spisi o Besednjakovem političnem delovanju, prejeti in poslani dopisi, poročila, beležke / delo dr. Andreja Gosarja/ dokumentacija časopisa Novi list / fotografije, negativi, razglednice, zemljevidi / tiski in publikacije, časopisi, revije, časopisni članki 

 

KUTIN FRANCE (PANG 1159)

 

mejne letnice gradiva: 1947 – 1986; prevzeta količina: 0,9 tm (9 arhivskih škatel)

 

Zapuščina Franceta Kutina (diplomiranega pravnika po rodu iz Bovca) obsega dokumentacijo, ki je nastajala v letih, ko je sodeloval kot član jugoslovanske delegacije pri vprašanju razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.

 

vsebina:

osebni dokumenti / korespondenca članov delegacije naslovljena na Franceta Kutina / fotografije / dokumentacija o delu Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev 1947 – 1986 / zapisi in beležke Franceta Kutina pri delu komisije za razmejitev z Italijo 1953-1986 / časopisni članki in publikacije 1947-1978.

 

PONIŽ JERNEJ (PANG 1160)

 

mejne letnice gradiva: 1897-1934, 1997; prevzeta količina: 0,1 tm (1 arhivska škatla, 1 mapa)

 

Poniž Jernej (Vipava 1872 – 1949), zidarski mojster; zidarsko šolo je obiskoval v Beljaku, zidarska dela je opravljal v Vipavi in v sosednjih vaseh.

 

vsebina:

načrti in risbe zidarskega mojstra Jerneja Poniža 1897 – 1914 / evidence in računske knjige

 


Dostopnost