Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Rihemberk, Branik (PANG 1163)

1945-1955; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis